Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)Archiv aktualit III.Q. 2015
Programy na opravy a modernizace bytových domů.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o novinkách v dotačních programech na opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů vyhlášených v roce 2015. 

Během podzimu plánuje MŽP spuštění dlouhodobé kontinuální výzvy Nová zelená úsporám s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb emisních povolenek. Poslední kolo Nové zelené úsporám pro rodinné domy se dalším žádostem uzavřelo 16. července. Z původně plánované alokace 600 mil. Kč došlo na základě velkého zájmu k navýšení na 900 mil. Kč. Tato částka byla vyčerpána za dva měsíce od vyhlášení programu. Žádosti pro bytové domy jsou nadále přijímány v původním termínu do 31. 10. 2015.

Program Státního fondu rozvoje bydlení.

Dne 1. 8. 2014 byly aktualizovány podmínky v programu Panel 2013+, který se vztahuje i na rekonstrukce obytných budov bez ohledu na konstrukci budovy. Důvodem je skutečnost, že dne 24. 7. 2014 bylo ve sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb. a 8. 8. 2014 nabylo toto nové nařízení účinnosti. Zásadní změnou pro žadatele bude povinnost dokládání energetického posudku namísto doposud dokládaného PENB. Formulář energetického posudku, vyplněný vzor i metodický pokyn k vyplnění, nalezne žadatel v dokumentech ke stažení na webu Státního fondu rozvoje bydlení.

Program Čistá energie Praha 2015.

V platnosti zůstává termín podání žádostí do 30. 9. 2015.


Zdroj: www.sfrb.cz,  www.novazelenausporam.cz a www.portalzp.praha.eu

25. 8. 2015
  

       Zpět 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.