Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)


Archiv aktualit  II.Q.2011


Lze opět žádat o podporu na opravy domovních olověných rozvodů

S účinností ke dni 9. května vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotace v roce 2011 v rámci podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 9. května 2011 a končí dnem 29. července 2011. 


Zdroj: MMR

Osm tisíc žadatelů dostane peníze během léta, další tisíce žadatelů dostávají schválené smlouvy - 14. června 2011


Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyplatí během následujících tří měsíců peníze více než osmi tisícům žadatelům. Jde o žadatele, jejichž žádosti prošly dubnovou Radou fondu a minulý týden je schválili v rámci celého procesu kupci emisních kreditů. Tito lidé již své projekty realizovali. Dalších 16 tisíc žádostí v rámci stejného schválení Radou fondu je před realizací a SFŽP všem žadatelům rozesílá schválené smlouvy - během uplynulého týdne bylo rozesláno 3,5 tisíce těchto smluv. Celkem je tak již v programu zadministrováno přes 61 tisíc žádostí, z nichž je již v tuto chvíli proplacena polovina.


Zdroj: Zelená úsporám

Konzultační den MMR k bytové problematice dne 7. června 2011 - 6. června 2011

Ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 7. června 2011 od 10.00 hodin další plánovaný konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hod.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Program:
 1. Informace o programech Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2011 – Ing. Ľubomír Vais, ředitel SFRB a JUDr. Jan Wagner, náměstek SFRB
 2. Právní dotazy a konzultace z oblasti bytového práva – JUDr. Marie Peškarová, odbor politiky bydlení MMR

  Program Zelená úsporám získal další prostředky - 6. června 2011

  03.06.2011 - Ministerstvu životního prostředí se podařilo během dubna a května uzavřít dva kontrakty o prodeji emisních kreditů s japonskou firmou Mitsui na téměř 2 miliony jednotek AAU. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám.


  Zdroj: Zelená úsporám

  Lze opět žádat o podporu na opravy domovních olověných rozvodů - 12. května 2011

  S účinností ke dni 9. května vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotace v roce 2011 v rámci podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 9. května 2011 a končí dnem 29. července 2011.

  Více informací na : http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace


  Další postup v programu Zelená úsporám - 26. dubna 2011

  Ministr představil další postup v programu Zelená úsporám. Peníze jsou na všechny řádné žádosti. Žadatelé s chybami budou vyzváni k opravě a postupně vypláceni.

  20.04.2011 - V programu Zelená úsporám je od dnešního dne jasno. Vláda dnes projednala další postup v programu Zelená úsporám, který ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil široké veřejnosti. Hlavní a pozitivní informací je to, že budou uspokojeni všichni žadatelé s řádně vyplněnými žádostmi. Na všechny žádosti doposud schválené a žádosti před schválením jsou finanční prostředky k dispozici a budou co nejdříve proplaceny. U žádostí, které jsou neúplné, budou žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění. Jak budou přicházet doplněny, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.


 Zpět 

Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Nově je od 1.8.2016 havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


   Více