Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Archiv aktualit II.Q. 2012


Upozornění výborů SVJ

V případě, že se v domech, ve kterých LBD Praha 3 disponuje vlastnickým podílem, vlastníci rozhodnou pro modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy, opravy společných částí domu, pro které zákon č. 72/1994 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů) vyžaduje alespoň souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, udělí představenstvo souhlas (popř. odmítne souhlas udělit) po řádném hlasování o tomto záměru na shromáždění vlastníků jednotek, je-li souhlas představenstva LBD Praha 3 relevantní.

Dále je třeba, aby tento návrh společně s rozpočtem, dalšími zamítnutými nabídkami a průvodním dopisem doručili na LBD Praha 3. Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek představenstvo LBD Praha 3 tento návrh projedná a udělí (popř. odmítne) udělit souhlas.

Semináře - jaro 2012 - 3. května 2012

Vážení,

dovolte, abychom Vás pozvali na semináře, které pořádá Lidové bytové družstvo Praha 3 zejména pro své členy, SVJ a BD ve správě.
V případě zájmu prosím kontaktujte pí Selingerovou, tel.: 774 466 586.
Program seminářů I.: Stavební úpravy domů a jednotek v režimu SVJ (případně BD)

Host: Mgr. Jiří Kurzweill

Termíny konání:
•    pondělí 14.5.2012 v 16.30 hod.
•    pondělí 21.5.2012 v 16.30 hodin


Program seminářů II.: Vztah členů SVJ a SVJ (případně BD) ke Katastrálnímu úřadu
Host: JUDr. Soňa Táborská

Termíny konání: 
•    pondělí 28.5.2012 v 16.30 hod.
•    pondělí 4.6.2012 v 16.30 hodin

 
Místo konání: Hotel OLŠANKA, Táboritská 23, Praha 3 (Olšanské náměstí), Salonek S 8B (2. patro)..

zpětPrůkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.