Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Archiv aktualit II.Q. 2012


Upozornění výborů SVJ

V případě, že se v domech, ve kterých LBD Praha 3 disponuje vlastnickým podílem, vlastníci rozhodnou pro modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy, opravy společných částí domu, pro které zákon č. 72/1994 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů) vyžaduje alespoň souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, udělí představenstvo souhlas (popř. odmítne souhlas udělit) po řádném hlasování o tomto záměru na shromáždění vlastníků jednotek, je-li souhlas představenstva LBD Praha 3 relevantní.

Dále je třeba, aby tento návrh společně s rozpočtem, dalšími zamítnutými nabídkami a průvodním dopisem doručili na LBD Praha 3. Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek představenstvo LBD Praha 3 tento návrh projedná a udělí (popř. odmítne) udělit souhlas.

Semináře - jaro 2012 - 3. května 2012

Vážení,

dovolte, abychom Vás pozvali na semináře, které pořádá Lidové bytové družstvo Praha 3 zejména pro své členy, SVJ a BD ve správě.
V případě zájmu prosím kontaktujte pí Selingerovou, tel.: 774 466 586.
Program seminářů I.: Stavební úpravy domů a jednotek v režimu SVJ (případně BD)

Host: Mgr. Jiří Kurzweill

Termíny konání:
•    pondělí 14.5.2012 v 16.30 hod.
•    pondělí 21.5.2012 v 16.30 hodin


Program seminářů II.: Vztah členů SVJ a SVJ (případně BD) ke Katastrálnímu úřadu
Host: JUDr. Soňa Táborská

Termíny konání: 
•    pondělí 28.5.2012 v 16.30 hod.
•    pondělí 4.6.2012 v 16.30 hodin

 
Místo konání: Hotel OLŠANKA, Táboritská 23, Praha 3 (Olšanské náměstí), Salonek S 8B (2. patro)..

zpětKamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Nově je od 1.8.2016 havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


   Více