Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Archiv aktualit II.Q. 2013


Vážení členové a klienti,


se znepokojením sledujeme jednání Parlamentu o přijímání návrhu zákona, kterým se mění zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jehož účelem je transponovat směrnici o energetické náročnosti budov z roku 2010 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010) do českého právního řádu.


Změna zákona o hospodaření energií byla prozatím schválena v rozsahu, který přesahuje Směrnici a vyvolává nemalé a zcela zbytečné náklady vlastníků bytů. Jedná se především o dokládání energetických auditů nebo stanovisek orgánů památkové péče při změnách budov (obálky budov) a zajišťování průkazů energetické náročnosti budov, to vše i pro budovy ležící v památkové zóně (návrh neobsahuje ani výjimku pro ochranné pásmo památkové zóny).

Nesouhlas s navrhovanou změnou energetického zákona jsme vyjádřili pozměňovacím návrhem k návrhu zákona doručeným některým senátorům Senátu, dopisem prezidentovi se žádostí o vrácení novely zákona Parlamentu a dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny s konkrétními výhradami

Dne 19. 9. 2012 setrvala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém návrhu zákona, který jí byl vrácen Prezidentem ČR.

Dopis prezidentu ČR zde: (PDF Formát)

Dopis předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zde: (PDF Formát)

Výňatek z dotčené směrnice zde: (PDF Formát)

Stanovisko DMS zde: (PDF Formát)
Články v novinách (Právo) zabývající se problematikou: zde I. a  zde: (PDF Formát)


 Zpět 

Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Nově je od 1.8.2016 havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


   Více