Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)Archiv aktualit IV.Q. 2015

Upozornění na nové nařízení vlády k provedení občanského zákoníku ve věcech běžné údržby a oprav bytů.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o novém nařízení vlády týkající se vlastníků bytů, kteří je pronajímají. Upozorňujeme, že od 1. 1. 2016 bude platit nové nařízení vlády k provedení zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu jako činností, které provádí a hradí nájemce bytu.

Vláda se tímto nařízením vrací k praxi, kdy již dříve, před rekodifikací občanského zákoníku, byla podobná právní úprava obsažena v nařízení vlády č. 258/1995 Sb. (ve znění změn), kterým se prováděl občanský zákoník.

Nařízení vlády ke stažení zde.

3. 11. 2015
Upozornění na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR k formě stanov společenství vlastníků.

 
Vážení klienti,

rádi bychom vás upozornili na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která se týká formy stanov společenství vlastníků. Ministerstvo zastává názor, že společenství vlastníků vzniklá dle zákona o vlastnictví bytů nemusí dle § 564 občanského zákoníku měnit své stanovy formou notářského zákoníku, pokud ani u původní úpravy jeho vnitřních poměrů nebyla tato forma ze zákona nezbytná – pokud formu notářského zápisu stanovy nepovinně nevyžadují.

K tomuto stanovisku připomínáme, že u většiny domů ve správě LBD Praha 3 stanovy nepovinně formu notářského zápisu při změnách stanovy samotné stanovy vyžadují. To bylo dáno tím, že v letech 2000 – 2003 byla tato forma zákona vyžadována a zákonná úprava byla přejímána do stanovy SVJ. K tomu blíže právní poradna – k formě změn stanov.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke stažení zde.

3. 11. 2015

Fond obnovy a rozvoje MČ Praha 3.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že na internetových stránkách MČ Praha 3 byly zveřejněny Zásady pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části MČ Praha 3, přijaté na schůzi zastupitelstva dne 22. 9. 2015.

Podmínky pro čerpání vratné finanční částky z fondu naleznete v Čl. VI. Zásad. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty je nyní uveden v Programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, který bude nově vyhlašován samostatně na každý rok. Finanční výpomoc je omezena částkou 499 000 Kč. Dary na opravy a rekonstrukce bytových domů nebudou vzhledem k legislativním změnám poskytovány. Žádosti je možné podávat od 15. 11. 2015 do 31. 1. 2016. Zastupitelstvo vydá rozhodnutí o poskytnutí finanční výpomoci pro žadatele do 31. 3. 2016.

Podrobné informace a plné znění Zásad naleznete zde:
http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/fond-obnovy-a-rozvoje/index.htm

Zdroj internetové stránky MČ Praha 3:  www.praha3.cz

6. 10. 2015

 

 


Zpět 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.