Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)


Technické oddělení LBD Praha 3

   

  • Zpracování agendy revizí plynu, elektro, hromosvodů, PO BOZP, odborných zkoušek a inspekčních prohlídek výtahů, kontroly spalinových cest v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a normami. 
  • TO LBD P3 předává zástupcům SVJ roční plán revizí jako přílohu ročního vyúčtování. Zástupci SVJ jsou upozorňováni na konec platnosti revizí. Na zajištění revizí nebo odstranění závad z nich je nabídnuta součinnost TO. Pokud jsou zjištěny závady na bytovém rozvodu a SVJ požaduje, aby byly odstraněny vlastníkem, je důležité předat výzvu majiteli bytu prokazatelně. Vzor dokumentu najdete ke stažení zde
  • Operativní zajištění technické podpory pro SVJ a BD – řešení havárií a závad, poptávka po pracích, osobní, telefonické i elektronickévyřizování dotazů technického charakteru.
    – TO má seznam prověřených firem a drobných řemeslníků, které v případě potřeby kontaktuje nebo kontakt na ně předá zástupci SVJ.
  • Zajištění a kontaktování firem pro výběrová řízení na zakázky většího rozsahu dle požadavků SVJ – rekonstrukce modernizace nebo zřízení výtahů, rekonstrukce fasád, výměny oken, rekonstrukce vedení vody, kanalizace, elektroinstalací, plynu apod.
  • Provedení základní technické prohlídky domu, zpracování výstupu z TP včetně fotodokumentace a návrhu plánu oprav. Následné konzultace o řešení zjištěných závad a nedostatků. Termíny technických prohlídek se domlouvají minimálně s měsíčním předstihem. Technické prohlídky se provádějí zpravidla ve středu mezi 10. a 11. hodinou. V případě nutnosti je možné dojednat jiný termín.
  • Evidence spotřeby vody v domech.
    - Při zjištění nadměrné spotřeby vody při porovnání se stejným obdobím předchozího roku, jsou zástupci SVJ na tuto skutečnost neprodleně upozorněni. Pracovníci TO případně pomohou při řešení.

    Pokud byste rádi kontaktovali technické oddělení LBD Praha 3, směřujte Váš dotaz prosím na e-mail technici@lbd.cz anebo nás najdete v kontaktech.


Havarijní služba:

226 227 277


    

   Zpět


Vážení klienti,

ve dnech:

16.1. - 18.1.2018

proběhne údržba systému vzdáleného přístupu. Během této doby nebude možné systém používat.     Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Nově je od 1.8.2016 havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


   Více 
Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více