Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Právní poradna


Nadpis Formát Právní úprava
účinná
Dotaz týkající se účasti notáře na zasedání shromáždění SVJ při změně stanov a formy změn stanov společenství vlastníků.        PDF     od 1.1.2014
Dotaz týkající se vlastnictví kanalizační přípojky a hrazení nákladů s její opravou.    PDF     od 1.1.2014
Dotaz k vymáhání pohledávek proti neplatičům - vlastníkům jednotek SVJ.                                       PDF     od 1.1.2014
Dotaz na postup při nezvolení statutárního orgánu SVJ.    PDF     od 1.1.2014
Dotaz týkající se povinnosti úpravy stávajících stanov SVJ.                                       PDF     od 1.1.2014
Dotaz k právnímu jednání SVJ ve věcech jednotek ve spoluvlastnictví jeho členů.    PDF     od 1.1.2014
Dotaz na kompenzaci nároků SVJ za členem SVJ podle předpisu záloh ze strany vlastníka v domě a případným oprávněným nárokem člena SVJ za SVJ.    PDF     do 31.12.2013
Dotaz na možnost hradit výdaje na opravu výtahu a revizi výtahu z fondu oprav domu.    PDF     do 31.12.2013
Dotaz na možnosti obrany SVJ v případech provozu živnosti (poskytování masážních služeb) v bytě některého člena SVJ.    PDF     do 31.12.2013
Dotaz na nájemné v případě, že v domě vybudovala společnost UPC (dříve KPP) televizní kabelové rozvody (dále jen TKR).    PDF     do 31.12.2013
Dotaz na potřebné kvórum hlasů ke stavbě výtahu a dále zda se mohou jednotliví vlastníci jednotek podílet na stavbě výtahu.    PDF     do 31.12.2013
Jak postupovat při změně zápisu údajů rejstříkovému soudu při změně výboru SVJ?    PDF     do 31.12.2013
Lze přijmout na shromáždění SVJ rozhodnutí o vyšším příspěvku na náklady spojené se správou domu pro vlastníky jednotek, kteří byt trvale pronajímají?    PDF     do 31.12.2013
Nárok na náhradu škody způsobené pádem ze střechy domu.    PDF     do 31.12.2013
Obrana vlastníka bytové jednotky proti očividně chybnému rozhodnutí většiny jeho členů při nehospodárném nakládání s prostředky z fondu oprav.    PDF     do 31.12.2013
Postup výboru společenství v případě ukončení nájmu s nájemcem nebytového prostoru, který řádně nepředal vyklizený nebytový prostor pronajímateli.    PDF     do 31.12.2013
Použití prostředků z FO SVJ na výměnu oken v jednotlivých jednotkách.    PDF     do 31.12.2013
Povinnosti vlastníka jednotky odstranit závady vyplývající z revizních správ plynového zařízení domu.    PDF     do 31.12.2013
Povinnosti zástupce SVJ při zabezpečení domu v případě vzniklého požáru a náhrad škod z pojištění domu.    PDF     do 31.12.2013
Právní názor na vlastnictví teras, zejména s ohledem na zajišťování jejich oprav.    PDF     do 31.12.2013
Preventivní opatření při hrozícím pádu sněhu ze střechy domu.    PDF     do 31.12.2013
Prohlášení vlastníka budovy neodpovídá skutečnému stavu – jsou špatně zakresleny kóje a půdy.    PDF     do 31.12.2013
Provozní řád zahrady a dětského hřiště, který by tvořil přílohu ke schválenému domovnímu řádu - vzor.    PDF     do 31.12.2013
Váznoucí zástavní právo jednoho spoluvlastníka na nebytových jednotkách, pozemku a společných částech domu, které jsou ve spoluvlastnictví.    PDF     do 31.12.2013
Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení.    PDF     do 31.12.2013
Vyklizení nebytového prostoru ve vlastnictví členů SVJ.    PDF     do 31.12.2013
Výměny oken v bytech vlastníků – mají se podílet vlastníci, kteří již nová okna mají?    PDF     do 31.12.2013
Změna prohlášení vlastníka budovy.    PDF     do 31.12.2013