Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

       

Další služby, které nabízíme.

-      podrobná pasportizace technického stavu domu za účelem technicko-ekonomické rozvahy dalšího nakládání s nemovitostí

-      zastupování při jednání s úřady (např. se příslušnými stavebními úřady městských  částí, odbory péče o životní prostředí, hygieniky, památkovou péčí atd.)

-      zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, srážková daň, závislá činnost, daň z nemovitosti, daň z  pozemku, daň z převodu nemovitosti) včetně výpočtu a odvodu pro právnické i fyzické osoby.

-      zajištění poskytování právních služeb a zajištění soudních sporů (lze případně sjednat s právníkem i     paušální smlouvou)

-      zajištění služeb daňového poradce

-      zajištění služeb auditora

-      zajištění služeb notáře

-      zajištění likvidace bytových družstev a vzniku SVJ včetně zaúčtování

-      zajištění služeb znalce v oboru stavebnictví včetně znaleckého posudku

-      zajištění realitních služeb 

-      technický (stavební) dohled při větších opravách či rekonstrukcích

-      zajištění služeb stavebního dozoru

-      zajištění případné půdní výstavby včetně nezbytné agendy s výstavbou spojené (výběrové řízení na stavebníka)

-      zajištění měření tepla  a vyhotovení podkladu pro jeho vyúčtování 

-      zajištění technických služeb i pro vlastníky jednotek

-      sledování a zajištění revizí a kontrol v případě pronájmu jednotek ve vlastnictví fyzických osob (vedení plánu revizí a kontrol u jednotek)

-      dále nabízíme osvědčené služby externí mzdové účetní, která na objednávku zpracuje daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob  

    

                                                               

Klientská
zóna

Výzva účasti,
ve druhém kole
  veřejné soutěže: 

Vyhlášenou
LBD Praha 3

Družstvo zahajuje druhé kolo soutěže.

Předmět soutěže: jednotka č. 1978/10, byt o velikosti 1+1, ...

Více Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více