Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

                            Ekonomické služby

             

          Ekonomická část nabízených služeb:

            -    vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor dle výpisu z katastru
               nemovitostí a provádění jejich změn v průběhu roku

-    vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků jednotek a družstev, včetně čtvrtletních přehledů o hospodaření

-     v případě potřeby jsme schopni provést finační rozbor hospodaření s budoucím výhledem na použití těchto zdrojů  pro plánované opravy či jiné účely (např. při čerpání úvěrů a půjček)

-      příprava všech  podkladů k žádosti SVJ  o úvěry  nebo půjčky

-     zajištění zpracování  mzdové agendy a zajištění administrativní činnosti s touto agendou spojené (výpočty odměn statutárních orgánů, dohody o provedení práce, provedení výplat a odvodů s tím spojených)

-     zastupování klienta vůči třetím stranám (např. finanční úřad)

-    kontrola a úhrady dodavatelských faktur  včetně přípravy nebo provedení bankovních úhrad (lze i formou internetového bankovnictví)

-     zpracování podkladů roční účetní závěrky, včetně všech povinných příloh

-    evidence a předpis nájmu, fondu oprav a záloh spojených užíváním jednotek, včetně upomínání pohledávek

-    roční vyúčtování záloh spojených s užíváním jednotek a nebytových případně společných prostor

-     roční vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky

-     vyúčtování tepla z dodaného podkladu

-    pomoc při obsazování nebytových prostor a přípravě smluv o nájmech nebytových prostor

-    zpracování podkladů pro daň z příjmu fyzických osob z podílu ze zisku z nebytových prostor

                                                                  

Klientská
zóna

Výzva účasti,
ve druhém kole
  veřejné soutěže: 

Vyhlášenou
LBD Praha 3

Družstvo zahajuje druhé kolo soutěže.

Předmět soutěže: jednotka č. 1978/10, byt o velikosti 1+1, ...

Více Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více