Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

     
Průkazy energetické náročnosti budovy - změna od července 2015


Od 1. 7. 2015 je novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákonem č. 103/2015 Sb.), čímž byly pro SVJ upraveny povinnosti vyplývající z § 7 a 7a. Pro vlastníky bytových domů z této změny vyplývá zrušení povinnosti opatření průkazu energetické náročnosti budovy podle energeticky vztažné plochy. Dále byla zrušena povinnost opatření průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a zároveň pokud jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

V případě porušení povinnosti vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy, hrozí SVJ i nadále dle § 12a odst. 1 písm. i) a j) sankce ve výši 200.000Kč.


                                   

                                     

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)